ANGO Roosendaal e.o. is gewijzigd

 

 Na het opheffen van ANGO Nederland is uw vereniging zelfstandig doorgegaan onder de naam:

GEHANDICAPTEN VERENIGING ROOSENDAAL e.o.

Hiervoor is ook de website gewijzigd; het adres voor de nieuwe website is nu:
 

www.gv-roosendaal.nl

U gaat hier naar toe door op bovenstaande link te klikken.

Vergeet a.u.b. niet om dit adres bij uw favoriete websites te wijzigen.
Ook de e-mailadressen van de bestuursleden zijn gewijzigd.
Deze vindt u terug op de nieuwe website.